1. โปรดติดต่อร้านค้าเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดส่งหากท่านไม่แน่ใจ

  2. ผู้จัดส่งจะเลือกสรรโดยร้านค้าเพื่อท่านได้รับสินค้าอย่างสมบูรณ์และพอใจที่สุด

  3. หากท่านต้องการระบุผู้จัดส่ง กรุณาติดต่อร้านค้าก่อน