Extreme-D มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง อุปกรณ์ฟิตเนสและยิมทุกขนาด 

ท่านสามารถดูตัวอย่างผลงานบางส่วน ที่เราได้ดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้

ประเภทฟิตเนสและยิม

        

        

        

        

ประเภทยิมฟิตเนส ยิม เติมอุปกรณ์

Leg Press Machine    Smith Machine    Cable Cross-Over

        

ประเภทยิมส่วนตัว